Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Anita Fokczyńska

Branża główna: sanitarna

Numer członkowski:

DOŚ/IS/4979/01

Numer uprawnień:

233/98/UW

Rodzaj uprawnień:

do projektowania

Dodatkowe kompetencje:
Biegły w zakresie sporządzania Ocen Oddziaływania na Środowisko. Wykonywanie operatów wodnoprawnych.
Znajomość jęz. obcych : jęz. angielki, jęz. niemiecki, jęz. rosyjski.
Członek Baukammer Berlin.

mgr inż. Anita Fokczyńska

Branża główna: sanitarna

Numer członkowski:

DOŚ/IS/4979/01

Numer uprawnień:

233/98/UW

Rodzaj uprawnień:

do projektowania

Dodatkowe kompetencje:
Biegły w zakresie sporządzania Ocen Oddziaływania na Środowisko. Wykonywanie operatów wodnoprawnych.
Znajomość jęz. obcych : jęz. angielki, jęz. niemiecki, jęz. rosyjski.
Członek Baukammer Berlin.