Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Andrzej Thulie

Rzeczoznawca
Branża główna: sanitarna
Branża dodatkowa: wodno-melioracyjna

Numer członkowski:

DOŚ/IS/4110/01

Numer uprawnień:

55/81/WBPP, 92/91/UW

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

rzeczoznawca budowlany w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej nr 8/2001/RZ, poz. 1/02/R/C wg. Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Budowlanych Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
rzeczoznawca nr 1950/98 PZiTS NOT Wrocław
uprawnienia dozorowe -eksploatacyjne eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
znajomość przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, procedur unijnych FIDIC,
praktyczna znajomość przepisów prawnych w budownictwie

mgr inż. Andrzej Thulie

Rzeczoznawca
Branża główna: sanitarna
Branża dodatkowa: wodno-melioracyjna

Numer członkowski:

DOŚ/IS/4110/01

Numer uprawnień:

55/81/WBPP, 92/91/UW

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

rzeczoznawca budowlany w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej nr 8/2001/RZ, poz. 1/02/R/C wg. Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Budowlanych Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
rzeczoznawca nr 1950/98 PZiTS NOT Wrocław
uprawnienia dozorowe -eksploatacyjne eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
znajomość przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, procedur unijnych FIDIC,
praktyczna znajomość przepisów prawnych w budownictwie