Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Andrzej Lisik

Branża główna: sanitarna
Branża dodatkowa: hydrotechniczna, budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOS/IS/0753/03

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

mgr inż. Andrzej Lisik

Branża główna: sanitarna
Branża dodatkowa: hydrotechniczna, budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOS/IS/0753/03

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania