Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Adam Witkowski

Branża główna: elektryczna

Numer członkowski:

DOŚ/IE/0191/21

Numer uprawnień:

WKP/0137/PWOE/21

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

Dzień dobry,

Aktualnie pracuję jako inżynier na rynku niemieckim w sektorze wysokich napięć.
Dodatkowe dysponuje poniższymi uprawnieniami:
- SEP Dozór;
- SEP Eksploatacja;
- Elektrofachkraft DIN VDE 0105-100;
- Kwalifikowany pracownik zabezpieczenia technicznego;
- Szkolenie TECHOM;
Posiadam również doświadczenie w projektowaniu systemów zabezpieczenia technicznego SOT.

Pozdrawiam
Adam Witkowski

mgr inż. Adam Witkowski

Branża główna: elektryczna

Numer członkowski:

DOŚ/IE/0191/21

Numer uprawnień:

WKP/0137/PWOE/21

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

Dzień dobry,

Aktualnie pracuję jako inżynier na rynku niemieckim w sektorze wysokich napięć.
Dodatkowe dysponuje poniższymi uprawnieniami:
- SEP Dozór;
- SEP Eksploatacja;
- Elektrofachkraft DIN VDE 0105-100;
- Kwalifikowany pracownik zabezpieczenia technicznego;
- Szkolenie TECHOM;
Posiadam również doświadczenie w projektowaniu systemów zabezpieczenia technicznego SOT.

Pozdrawiam
Adam Witkowski