Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

inż. Witold Miszon

Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/0319/13

Rodzaj uprawnień:

do kierowania

Oferuję usługi kompleksowego prowadzenia budowy jako kierownik na terenie: powiatu wrocławskiego, średzkiego oraz świdnickiego.

Zajmuję się także:

- odbiorami mieszkań od dewelopera.

- kosztorysowaniem robót,

- sporządzaniem opinii technicznych,

- doradztwem technicznym w procesie budowlanym
- sporządzaniem świadectw charakterystyki energetycznej

inż. Witold Miszon

Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/0319/13

Rodzaj uprawnień:

do kierowania

Oferuję usługi kompleksowego prowadzenia budowy jako kierownik na terenie: powiatu wrocławskiego, średzkiego oraz świdnickiego.

Zajmuję się także:

- odbiorami mieszkań od dewelopera.

- kosztorysowaniem robót,

- sporządzaniem opinii technicznych,

- doradztwem technicznym w procesie budowlanym
- sporządzaniem świadectw charakterystyki energetycznej