Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

inż. Roman Czarnecki

Rzeczoznawca
Branża główna: sanitarna
Branża dodatkowa: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOS/is/4049/01

Numer uprawnień:

22/74/Wm-349/82/WBPP-,576/89/-UW,8/2002/RZ

Rzeczoznawca budowlany - uprawnienia do projektowania i kierowania robotami w specjalnosci sieci i instalacje sanitarne .Kierowanie rob.bud w zakresie arch i kostrukcyjno - inżynieryjnej

inż. Roman Czarnecki

Rzeczoznawca
Branża główna: sanitarna
Branża dodatkowa: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOS/is/4049/01

Numer uprawnień:

22/74/Wm-349/82/WBPP-,576/89/-UW,8/2002/RZ

Rzeczoznawca budowlany - uprawnienia do projektowania i kierowania robotami w specjalnosci sieci i instalacje sanitarne .Kierowanie rob.bud w zakresie arch i kostrukcyjno - inżynieryjnej