Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

inż. MIROSŁAW FIUK

Branża główna: budownictwo ogólne
Branża dodatkowa: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/0317/21

Numer uprawnień:

313/89

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

inż. MIROSŁAW FIUK

Branża główna: budownictwo ogólne
Branża dodatkowa: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/0317/21

Numer uprawnień:

313/89

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania