Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

inż. Mariusz Kędziora

Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/0353/21

Numer uprawnień:

DOŚ/0240/WOKb/21

Rodzaj uprawnień:

do kierowania

inż. Mariusz Kędziora

Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/0353/21

Numer uprawnień:

DOŚ/0240/WOKb/21

Rodzaj uprawnień:

do kierowania