Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

inż. Krzysztof Nowak

Branża główna: kolejowa

Numer członkowski:

DOŚ/0248/WBKs/19

Numer uprawnień:

DOŚ/BK/0244/19

Rodzaj uprawnień:

do kierowania

1) 27 lat stażu pracy w Zakładzie Linii Kolejowych we Wrocławiu.


2) 9 lat pracy na stanowisku kontrolera ds. automatyki. Udział w komisjach wypadkowych.


3) 2 lata pracy na stanowisku diagnosty ds. automatyki.


4) Od 2018 r pracuję na stanowisku Głównego inżynieria ds. automatyki

inż. Krzysztof Nowak

Branża główna: kolejowa

Numer członkowski:

DOŚ/0248/WBKs/19

Numer uprawnień:

DOŚ/BK/0244/19

Rodzaj uprawnień:

do kierowania

1) 27 lat stażu pracy w Zakładzie Linii Kolejowych we Wrocławiu.


2) 9 lat pracy na stanowisku kontrolera ds. automatyki. Udział w komisjach wypadkowych.


3) 2 lata pracy na stanowisku diagnosty ds. automatyki.


4) Od 2018 r pracuję na stanowisku Głównego inżynieria ds. automatyki