Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

inż. Juliusz Bończak

Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/0271/14

Numer uprawnień:

03/DOŚ/14, DOŚ/0020/WBKb/16

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

Wykonujemy:

Prace projektowe
Firma specjalizuje się w projektowaniu małych obiektów budowlanych jak: domki jednorodzinne, kamienice, obiekty usługowe typu warsztaty, sklepy, przychodnie, biura itp. Wykonujemy dokumentacje projektowe:
- nowych budynków, we wszystkich branżach
- adaptacji projektów typowych.
- remontów i napraw budynków zabytkowych m.in. kościołów.
- rozbudowy, przebudowy, odbudowy oraz rozbiórki
- dla zmiany sposobu użytkowania budynku

Ekspertyzy techniczne oraz oceny stanu technicznego

Okresowe kontrole techniczne

Nadzory
Prowadzimy także nadzory inwestycyjne poprzez sprawowanie funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

inż. Juliusz Bończak

Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/0271/14

Numer uprawnień:

03/DOŚ/14, DOŚ/0020/WBKb/16

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

Wykonujemy:

Prace projektowe
Firma specjalizuje się w projektowaniu małych obiektów budowlanych jak: domki jednorodzinne, kamienice, obiekty usługowe typu warsztaty, sklepy, przychodnie, biura itp. Wykonujemy dokumentacje projektowe:
- nowych budynków, we wszystkich branżach
- adaptacji projektów typowych.
- remontów i napraw budynków zabytkowych m.in. kościołów.
- rozbudowy, przebudowy, odbudowy oraz rozbiórki
- dla zmiany sposobu użytkowania budynku

Ekspertyzy techniczne oraz oceny stanu technicznego

Okresowe kontrole techniczne

Nadzory
Prowadzimy także nadzory inwestycyjne poprzez sprawowanie funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.