Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

dr inż. Andrzej Wartalski

Rzeczoznawca
Branża główna: sanitarna

Numer członkowski:

DOŚ/IS/5131/01

Numer uprawnień:

384/90/UW, 17/2002/RZ

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

Projektowanie w zakresie systemów zewnętrznych sieci wodociągowych i kanalziacyjnych oraz ochrony środowiska.

Rzeczoznawca w zakresie sieci sanitarnych i ochrony wód w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej.

dr inż. Andrzej Wartalski

Rzeczoznawca
Branża główna: sanitarna

Numer członkowski:

DOŚ/IS/5131/01

Numer uprawnień:

384/90/UW, 17/2002/RZ

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

Projektowanie w zakresie systemów zewnętrznych sieci wodociągowych i kanalziacyjnych oraz ochrony środowiska.

Rzeczoznawca w zakresie sieci sanitarnych i ochrony wód w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej.