Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

UWAGA!

Uprzejmie informujemy, że nie ma już wolnych miejsc na rejsy statkiem po Odrze w dniu 17.09.2022r.