Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

TURNIEJ BRYDŻA SPORTOWEGO

Z okazji 10-lecia PIIB Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa organizuje Ogólnopolski Turniej  Brydża Sportowego w konkurencji par w systemie barometr (wyniki na bieżąco) na zapis maksymalny przy zastosowaniu powielanych rozdań i turniej teamów. Turniej odbędzie się w dniach 7 – 9 grudnia 2012 r. w CKiR Orle Gniazdo w Szczyrku. Chętnych do udziału w turnieju członków DOIIB prosimy o zgłoszenia na adres ptbielsko@slk.piib.org.pl do 30 listopada 2012 r. oraz, informacyjnie, na adres DOIIB:  dos@doiib.test.sisms.pl. W załączeniu program Mistrzostw Polski PIIB w Brydżu Sportowym. 

Członkom DOIIB, którzy zajmą miejsca od I do VI  – zwracamy koszty noclegu i wyżywienia. Zapraszamy do udziału w turnieju i życzymy sukcesów.