Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

SEMINARIUM "NOWE PRAWO WODNE" (21.03.2018)

DOIIB zaprasza Członków Izby na seminarium szkoleniowe nt.:

NOWE PRAWO WODNE

które odbędzie się 21 marca 2018 r. (środa) w godz. 13.00 – 17.00
we Wrocławiu w sali Warszawa hotelu NOVOTEL&IBIS
przy ul. Powstańców Śl. 7-7b

_________________________________________________________________________

Seminarium poprowadzą:
mgr inż. Marcin Mazurkiewicz i dr inż. Łukasz Szałata
_________________________________________________________________________

Program seminarium:
1. Innowacyjne rozwiązania w zakresie techniki zabezpieczenia budynków przed przepływem zwrotnym – hybrydowe przepompownie
2. Zawartość nowego Prawa wodnego
3. Kluczowe obszary regulacji nowego Prawa wodnego
4. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – zadania i kompetencje
5. Zgoda wodnoprawna (pozwolenia wodnoprawne, zgłoszenia wodnoprawne, oceny wodnoprawne)
6. Uzgadnianie dokumentacji projektowej – w tym dotyczącej odprowadzenia wód opadowych – kompetencje organów
7. Regulacje dotyczące zagrożenia powodzią – możliwości lokalizacji obiektów budowlanych istniejących i projektowanych.
8. Studium przypadku – dyskusja

_______________________________________________________________________________________

Udział w seminarium jest bezpłatny.
Ze względów organizacyjnych wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłoszenie udziału
w seminarium telefonicznie: 71 337-62-56  lub pocztą elektroniczną: szkolenia@doiib.test.sisms.pl

najpóźniej na 3 dni przed szkoleniem.
O wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszenia.