Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

ŚWIĘTO WIOSNY (FRUEHLINGSFEST) W POCZDAMIE

Kolejny raz w terminie wiosennym, 21 marca 2012 r. w Poczdamie, spotkali się goście zaproszeni przez Brandenburską Izbę Inżynierów (BBIK), aby podsumować poprzedni rok i przygotować się do kolejnego okresu działalności. Przybyli zarówno przedstawiciele zaprzyjaźnionych izb niemieckich, naukowcy, politycy, dziennikarze. Z Polski przyjechały delegacje Dolnośląskiej oraz Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Spotkanie otworzył pozdrawiając wszystkich gości Prezydent BBIK Wieland Sommer. W obszernym wystąpieniu aktualną sytuację budownictwa w Niemczech i UE omówił Rainer Bretschneider – sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rolnictwa Landu Brandenburgii.
Aby zainteresować młodych ludzi do zawodów technicznych i podejmowania studiów w tym kierunku ogłoszono konkurs fotograficzny z licznymi nagrodami, którego tematem są szeroko rozumiane efekty pracy inżynierów. Wieczór uświetnił występ kabaretu oraz mikro- zespołu jazzowego. Była też okazja do rozmów, m.in. na temat uściślenia zasad wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych. Poruszano też inne problemy, ważne dla inżynierów budownictwa z Polski i Niemiec. 
Było to kolejne spotkanie przedstawicieli DOIIB z zagranicznymi izbami inżynierów budownictwa. Jesteśmy u nich zawsze dobrze przyjmowani, podobnie jak ich przedstawiciele w naszej izbie. Nie są to tylko kurtuazyjne spotkania, gdyż na każdym z nich omawiane są sposoby rozwiązań wielu podobnych problemów, z jakimi borykają się inżynierowie budownictwa.