Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

SPOTKANIE KONSULTACYJNE Z EKSPERTEM DS. PODATKOWYCH

Zapraszamy członków DOIIB na kolejne, cykliczne spotkanie konsultacyjne z ekspertem, na którym poruszane będą zagadnienia dotyczące rozliczeń podatkowych w działalności inżyniera budownictwa.
Spotkanie poprowadzi mgr Małgorzata Drożdżal z Biura Rachunkowego  MD&BM, a odbędzie się ono w dniu 4 lutego 2015 (środa) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej siedziby DOIIB (IV piętro) przy ul. Odrzańskiej 22 we Wrocławiu.

Podczas spotkania, organizowanego w ramach działalności samopomocowej, będzie możliwość wymiany doświadczeń między członkami izby oraz udzielania sobie wzajemnej pomocy w sprawach zawodowych.

Prosimy o zgłaszanie zamiaru udziału w spotkaniu na adres e-mail: dos@doiib.test.sisms.pl  lub telefonicznie 71-337-62-32 do dnia 3 lutego 2015 r. O udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Zachęcamy również do wcześniejszego, pisemnego zgłaszania pytań do prowadzącego spotkanie.