Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Rejs po Wrocławskim Węźle Wodnym (17.09.2022) – podsumowanie

W związku z ogromnym zainteresowaniem członków Izby udziałem w rejsie po Wrocławskim Węźle Wodnym, Okręgowa Rada DOIIB postanowiła, po raz trzeci w tym roku, zorganizować całodniowy rejs statkiem „RUSAŁKA”. Przewodnikiem był, tak jak na poprzednich rejsach, dr inż. Leszek Budych – wybitny mówca i pasjonat budowli hydrotechnicznych, autor wielu publikacji z zakresu historii budownictwa inżynieryjnego.

W trzecim rejsie po Wrocławskim Węźle Wodnym, który odbył się 17.09.2022 r. udział wzięło 79 osób. Uczestnicy mieli okazję spędzić sobotnie popołudnie na pogłębianiu wiedzy w dziedzinie budowli hydrotechnicznych oraz poznać Wrocław z innej strony. Mimo zapowiadanych opadów pogoda dopisała, a nawet na dłuższą chwilę zawitało słońce. Catering był znakomity, atmosfera świetna, a zadowoleni uczestnicy szczęśliwie dopłynęli do celu.

Ogółem w 3 rejsach organizowanych w roku 2022 udział wzięło 279 osób.

Organizatorem rejsów z ramienia Okręgowej Rady DOIIB był Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Rady DOIIB inż. Marek Kaliński.

Autorem fotografii jest Pan Jacek Czyż.