Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Uchwały Rady 2023

Załączniki

Uchwała nr DOS/ORSO/0001/001/2023 z 26.01.2023 w indywidualnej sprawie członkowskiej – członkostwo transgraniczne – niepublikowana Link otwiera się w nowej zakładce przeglądarki Uchwały od DOS/ORSO/0002/001/2023 do DOS/ORSO/0017/008/2023 z 31.01.2023 r. w indywidualnych sprawach członkowskich – niepublikowane Link otwiera się w nowej zakładce przeglądarki Uchwały od DOS/ORSO/0018/001/2023 do DOS/ORSO/0028/001/2023 z 28.02.2023 r. w indywidualnych sprawach członkowskich – niepublikowane Link otwiera się w nowej zakładce przeglądarki Uchwały od DOS/ORSO/0040/001/2023 do DOS/ORSO/0050/006/2023 z 30.03.2023 r. w indywidualnych sprawach członkowskich – niepublikowane Link otwiera się w nowej zakładce przeglądarki