Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

27 marca, 2020 | mgr inż. Mariola Pacholak

Wykład 7. Procedury naprawcze w procesach inwestycyjnych. (Forum Inżynierskie DOIIB odbyło się w dniu11.09.2012r.)

http://www.youtube.com/watch?v=0DUu03U5C5g