Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

27 marca, 2020 | mgr inż. Stanisław Stojewski

Wykład 4. Odpowiedzialność zawodowa inżynierów budownictwa oraz problemy w interpretacji zakresu uprawnień budowlanych. (Forum Inżynierskie DOIIB odbyło się w dniu11.09.2012r.)

http://www.youtube.com/watch?v=oZbhPnTVYSA