Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

27 marca, 2020 | mgr inż. Władysław Juchniewicz

Wykład 3 Odpowiedzialność zawodowa inżynierów budownictwa oraz problemy w interpretacji zakresu uprawnień budowlanych. (Forum Inżynierskie DOIIB odbyło się w dniu11.09.2012r.)

http://www.youtube.com/watch?v=Bpa6oHS3-gk