Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

27 marca, 2020 | mgr inż. Wiesław Bocheńczyk

Utrzymanie obiektów budowlanych w swietle rozdziału VI – Ustawy Prawo budowlane Okresowe kontrole obiektów – budynków (szkolenie odbyło się w dniach 14-29.06.2012r.)