Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

27 marca, 2020 | mgr inż. Zbigniew Dzierżewicz

UTRZYMANIE I KONTROLA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W ŚWIETLE AKTUALNYCH ZMIAN PRAWA BUDOWLANEGO ORAZ PRZEPISÓW WYKONAWCZYCH – STAN PRAWNY NA 01.01.2013 (szkolenie odbyło się w marcu 2013)