Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

27 marca, 2020 | Agnieszka Znamiec Naczelnik Wydziału Orzecznictwa Administracyjnego w WINB we Wrocławiu

Szkolenie nr 1 Obowiązki i uprawnienia inwestora związane z procesem inwestycyjnym w świetle ustawy Prawo Budowlane oraz orzecznictwa sądów" (nagranie z dnia 18.09.2012)

http://www.youtube.com/watch?v=Ns1gGLCMtN8&feature=g-upl