Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

27 marca, 2020 | mgr inż. arch. Jerzy Chmiel

Sprawozdanie z Forum Inżynierskiego 2010 (forum odbyło się w dniu 15.09.2010r.)