Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

27 marca, 2020 | Prezes Grzegorz Bajek

Prezentacja firmy Comfort Rakowice cz.8 (nagranie z dnia 28.02.2013)

Film można oglądać tylko serwisie You Tube.