Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Kongres CCC 2013 Komunikat cz.6 (nagranie z dnia 28.02.2013)

Film można oglądać tylko serwisie You Tube.