Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

27 marca, 2020 | Product Manager Tomasz Rybarczyk (SPB/Solbet)

Autoklawizowany beton komórkowy w świetle zrównoważonego rozwoju cz.3 (nagranie z dnia 28.02.2013)

Film można oglądać tylko serwisie You Tube.