Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

27 marca, 2020 | Krzysztof Janczura (Prezes Jordahl & Pfeifer/SPB)

Współczesne konstrukcje z elementów prefabrykowanych cz.2 (nagranie z dnia 28.02.2013)

Film można oglądać tylko serwisie You Tube.