Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

27 marca, 2020 | Szef Marketingu Grzegorz Gizka

Prezentacja firmy Precon Polska cz.11 (nagranie z dnia 28.02.2013)

Film można oglądać tylko serwisie You Tube.