Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

27 marca, 2020 | mgr Agnieszka Znamiec Naczelnik Wydziału Orzecznictwa Administracyjnego w WINB we Wrocławiu

Procedury naprawcze w procesach inwestycyjnych (szkolenie odbyło się w dniu 11.09.2012r. w ramach Forum Inżynierskiego DOIIB we Wrocławiu)