Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

27 marca, 2020 | mgr inż. Marek Adamowicz

Postępowanie naprawcze w procesach inwestycyjnych (seminarium "Inżynier budownictwa w procesie inwestycyjnym" odbyło się w dniu 30.03.2012r.)

Film można oglądać tylko serwisie You Tube.