Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Panel dyskusyjny (seminarium "Inżynier budownictwa w procesie inwestycyjnym" odbyło się w dniu 30.03.2012r.)

http://www.youtube.com/watch?v=qfyfSLwL-70