Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

27 marca, 2020 | prof. dr hab. inż. Andrzej Sowa

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych zgodnie z zaleceniami zawartymi w normach serii PN-EN 62305 (szkolenie odbyło się w dniu 20.02.2012r.)