Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

27 marca, 2020 | Rafał Klodek Wydział Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Ocena oddziaływania na obszary Natura 2000 w systemie ocen oddziaływania na środowisko (szkolenie odbyło się w dniu 25.04.2012r.)