Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

27 marca, 2020 | Jadwiga Szałaj (Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu)

Kompetencje organów w zreformowanym systemoie ochrony środowiska. Procedura oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko. (25.04.2012r.)