Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

KONKURS INŻYNIER ROKU

KONKURS INŻYNIER ROKU – przypominamy, że termin zgłoszeń kandydatów do konkursu za rok 2012 mija 31 maja 2013 r. Prosimy o przesyłanie zgłoszeń. Więcej informacji w zakładce “Inżynier roku”