Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

KONFERENCJA KONSTRUKCJE BUDOWLANE 2019 (Warszawa, 22.11.2019)

Na prośbę organizatora: Wydawnictwa Naukowego PWN, zapraszamy na VI edycję ogólnopolskiej konferencji KONSTRUKCJE BUDOWLANE 2019, która odbędzie się 22 listopada 2019 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęły: Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Izba Projektowania Budowlanego, Politechnika Warszawska oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich. Partnerem konferencji są: DAFA Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad, Stowarzyszenie Projektantów Konstrukcji Budowlanych, Stowarzyszenie Producentów Betonów.

 

Prelegentami na Konferencji będą: Prof. Włodzimierz Starosolski, prof. Michał Knauff, prof. Andrzej Cholewicki, prof. Elżbieta Szmigiera, dr inż. Janusz Pędziwiatr, dr inż. Jarosław Szulc, dr inż. Wit Derkowski, dr inż. Marcin Niedośpiał, dr inż. Irena Bobulska-Cholewicka, mgr inż. Bartosz Grzeszykowski, mgr inż. Wiesław Bocheńczyk oraz architekci Marek Budzyński i Zbigniew Badowski – aktywni zawodowo, wielokrotnie nagradzani za swoją pracę, zasłużeni zarówno dla nauki jak i dla polskiej branży budowlanej.

 

Tematy, które zostaną poruszone na konferencji:
•    Uwzględnienie sytuacji wyjątkowych w projektowaniu konstrukcji żelbetowych
•    Oddziaływanie sprężenia na konstrukcje z betonu
•    Efekty drugiego rzędu przy wymiarowaniu słupów żelbetowych
•    Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych
•  Trójwarstwowe ściany w budynkach wielkopłytowych – połączenia, diagnostyka, systemy wzmacniające
•    Innowacje w prefabrykatach betonowych
•    Obiekty prefabrykowane ze stropami z płyt HC – wybrane zagadnienia projektowania
•    Poprawne projektowanie i realizacja dachu zielonego
•    Projektowanie i realizacja Biblioteki Uniwersyteckiej
•  Skutki zmian prawa budowlanego w 2019 r. dla projektantów konstrukcji i inżynierów budownictwa

 

W programie Konferencji przewidziano również wystąpienie Marka Budzyńskiego i Zbigniewa Badowskiego. Architekci opowiedzą o projektowaniu i realizacji Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, a na zakończenie spotkania oprowadzą uczestników po jednym z najbardziej rozpoznawalnych budynków Warszawy.

 

Szczegółowy program konferencji oraz warunki uczestnictwa znajdują się na stronie: http://bit.ly/2msST88