Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

JUBILEUSZOWA GALA INŻYNIERSKA

      25 września odbyła się Jubileuszowa Gala Inżynierska, kolejna impreza włączona w cykl obchodów X-lecia Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Patronat nad uroczystością przyjął Wojewoda Dolnośląski. Do Centrum Sztuki IMPART, w którym odbywała się uroczystość przybyło wielu zaproszonych gości i członków naszej Izby. Wśród gości byli reprezentanci dolnośląskich parlamentarzystów, władz państwowych i samorządu, wrocławskich uczelni, stowarzyszeń technicznych, zagranicznych samorządów zawodowych oraz przedstawiciele dolnośląskiej hierarchii kościelnej.
      Zebranych przywitał przewodniczący Rady DOIIB Eugeniusz Hotała. Mówił o pracy inżynierów budownictwa wykonujących zawód zaufania publicznego i o roli samorządu zawodowego, wspomagającego ich w tej pracy i będącego jednocześnie pomostem pomiędzy inżynierem a władzami państwowymi i samorządowymi. Skorzystał również z okazji by złożyć zgromadzonym życzenia z okazji przypadających we wrześniu Dni Budowlanych. Głos zabrali także niektórzy z zaproszonych gości. Byli wśród nich: przedstawiciel Wojewody Dolnośląskiego Jarosław Barańczak, rektor Politechniki Wrocławskiej Tadeusz Więckowski, były Metropolita Wrocławski – ks. kardynał Henryk Gulbinowicz.
      Gala była okazją, by osobom zasłużonym dla naszego dolnośląskiego samorządu inżynierów budownictwa wręczyć Honorowe Odznaki Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Złote odznaki otrzymali mgr inż. Anna Ficner i inż. Tadeusz Ponisz, a srebrne – mgr inż. Andrzej Kudła, mgr inż. Włodzimierz Lewowski, mgr inż. Andrzej Zawadzki i mgr inż. Jerzy Żurawski.
     W roku jubileuszu X-lecia Rada DOIIB ustanowiła Medal – Zasłużony dla DOIIB. Zaprojektowała go Anna Bujak z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu zainspirowana XVI-wiecznym planem miasta idealnego zaprojektowanym przez Pietro Cataneo. Medal jest przyznawany osobom zasłużonym dla DOIIB, ale nie będącym jej członkami. Medalem zostali wyróżnieni: Heidi Aschl (była prezydent Bawarskiej Izby Inżynierów), Heinrich Schroeter (prezydent Bawarskiej Izby Inżynierów), Wieland Sommer (prezydent Brandenburskiej Izby Inżynierów), Milan Havlista (przewodniczący Czeskiej Izby Autoryzowanych Inżynierów i Techników w Hradec Kralove), Jiri Otcenasek (członek Czeskiej Izby Autoryzowanych Inżynierów i Techników w Hradec Kralove) i Tadeusz Nawracaj (prezes Wrocławskiego Oddziału Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa).
      Ogłoszono także wyniki konkursu na najlepszą pracę dyplomową CONSTRUCTOR TEMPORIS FUTURI organizowanego już od wielu lat przez DOIIB we współpracy z wydziałami budownictwa Politechniki Wrocławskiej.
      Ważnym punktem programu było przedstawienie werdyktu kapituły konkursu INŻYNIER ROKU, organizowanego przez DOIIB. Nagrodę INŻYNIER ROKU za rok 2011 w kategorii „projektant” otrzymał zespół projektantów pod kierownictwem prof. dr. hab. inż. Jana Biliszczuka za projekt Mostu Rędzińskiego. W tej samej kategorii wyróżnienie przyznano zespołowi projektantów pod kierownictwem mgr. inż. Marka Suchego za projekt II cz. Autostradowej Obwodnicy Wrocławia. W kategorii „kierownik budowy” wyróżniono mgr. inż. Michała Ptaszyńskiego za realizację inwestycji Farma Wiatrowa Lipniki.
     Gala była również okazją do rozdania nagród zwycięzcom konkursu „Dolnośląska Budowa Roku 2010-2011”, organizowanego przez Wrocławski Oddział Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Grand Prix zdobyli projektanci Autostradowej Obwodnicy Wrocławia wraz z mostem Rędzińskim. Wręczono też nagrody w kategoriach: budynki mieszkalne, obiekty oświaty, rewaloryzacja obiektu zabytkowego i obiekty użyteczności publicznej.
    Po części oficjalnej zebrani obejrzeli spektakl Evergreen w wykonaniu wrocławskiego Teatru Muzycznego CAPITOL.
Gala zakończyła się spotkaniem koleżeńskim w foyer teatru.