Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

IV MISTRZOSTWA INŻYNIERÓW DOLNEGO ŚLĄSKA W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM 18.03.2018 (niedziela)

Rada DOIIB zaprasza wszystkich dolnośląskich inżynierów i techników budownictwa oraz członków ich rodzin do udziału w IV Mistrzostwach Inżynierów Dolnego Śląska w Narciarstwie Alpejskim, które planowane są w Zieleńcu w niedzielę 18.03.2018 r. Przewiduje się rywalizację w jednej konkurencji: slalomie.

 

Zainteresowanych udziałem w mistrzostwach prosimy o wypełnienie i przesłanie na adres dos@doiib.test.sisms.pl  „Karty zgłoszenia uczestnictwa” (zamieszczamy poniżej, w pliku do pobrania). Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 08.03.2018 r.

 

Członek Izby może dodatkowo zgłosić do udziału w zawodach jedną osobę towarzyszącą – członka rodziny. 

 

Dodatkowe informacje dotyczące zawodów zostaną ogłoszone po zamknięciu listy zgłoszeń.

 

Warunki narciarskie w tym ośrodku można śledzić w internecie. Gdyby z powodu warunków pogodowych zawody musiałyby być odwołane, to taka informacja znajdzie się na stronie internetowej DOIIB do godz. 15 w dniu 16.03.2018 r. Zespół Organizacyjny Mistrzostw ze strony Rady DOIIB jest następujący: Piotr Zwoździak – przewodniczący, Daniel Jarząbek i Marek Kaliński – członkowie. Zawody narciarskie od strony technicznej będą prowadzone przez doświadczonych instruktorów.

 

Liczymy na liczny udział w zawodach i życzymy wszystkim sukcesów i zadowolenia z udziału w tej imprezie integracyjnej, ważnej dla integracji naszego środowiska samorządowego.

 

W załączeniu: Regulamin zawodów i Karta Zgłoszenia.