Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

prof. dr hab. inż. Krzysztof Parylak

Rzeczoznawca
Branża główna: hydrotechniczna
Branża dodatkowa: budownictwo ogólne, wodno-melioracyjna

Numer członkowski:

DOŚ/BO/0014/01

Numer uprawnień:

404/94/UW

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

dr hab. inż. Krzysztof Parylak


Wykonuje ekspertyzy, projekty, nadzory budowlane oraz badania w zakresie hydrotechniki i geotechniki (fundamentowanie budowli, budownictwo ziemne, odwodnienia budowli).

Emerytowany Kierownik Zakładu Geotechniki w Instytucie Budownictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu


Członek Sekcji Konstrukcji Hydrotechnicznych KIL i W PAN


Członek Polskiego Komitetu Geotechniki

prof. dr hab. inż. Krzysztof Parylak

Rzeczoznawca
Branża główna: hydrotechniczna
Branża dodatkowa: budownictwo ogólne, wodno-melioracyjna

Numer członkowski:

DOŚ/BO/0014/01

Numer uprawnień:

404/94/UW

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

dr hab. inż. Krzysztof Parylak


Wykonuje ekspertyzy, projekty, nadzory budowlane oraz badania w zakresie hydrotechniki i geotechniki (fundamentowanie budowli, budownictwo ziemne, odwodnienia budowli).

Emerytowany Kierownik Zakładu Geotechniki w Instytucie Budownictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu


Członek Sekcji Konstrukcji Hydrotechnicznych KIL i W PAN


Członek Polskiego Komitetu Geotechniki