Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

prof. dr hab. inż. Eugeniusz Hotała

Rzeczoznawca
Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/5329/01

Numer uprawnień:

433/85/UW

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

Wykonuję ekspertyzy budowlane, oceny stanu technicznego obiektów przemysłowych i budownictwa ogólnego. Przede wszystkim specjalizuję się w ekspertyzach i opiniach dotyczących obiektów o konstrukcji stalowej. Mam spory dorobek w zakresie projektowania obiektów halowych, silosów, zbiorników, kominów, wież telekomunikacyjnych, estakad oraz unikatowych rozwiązań wzmocnień obiektów przemysłowych. Jestem pracownikiem naukowym Politechniki Wrocławskiej, zatrudnionym na stanowisku profesora uczelni. Realizowałem granty badawcze we współpracy z firmami przemysłowymi. Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą od 1994 r.

prof. dr hab. inż. Eugeniusz Hotała

Rzeczoznawca
Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/5329/01

Numer uprawnień:

433/85/UW

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

Wykonuję ekspertyzy budowlane, oceny stanu technicznego obiektów przemysłowych i budownictwa ogólnego. Przede wszystkim specjalizuję się w ekspertyzach i opiniach dotyczących obiektów o konstrukcji stalowej. Mam spory dorobek w zakresie projektowania obiektów halowych, silosów, zbiorników, kominów, wież telekomunikacyjnych, estakad oraz unikatowych rozwiązań wzmocnień obiektów przemysłowych. Jestem pracownikiem naukowym Politechniki Wrocławskiej, zatrudnionym na stanowisku profesora uczelni. Realizowałem granty badawcze we współpracy z firmami przemysłowymi. Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą od 1994 r.