Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Zbigniew Pluta

Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/2027/01

Numer uprawnień:

341/00/DUW

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

CIMES...

... to marka pod którą świadczymy usługi polegające na zorganizowaniu procesu inwestycyjnego polegającego na budowie, przebudowie lub modernizacji obiektu budowlanego.

Specjalizujemy się w obsłudze inwestycji budowlanych na obszarze województwa dolnośląskiego.
Zapraszamy do współpracy.

Zbigniew Pluta

mgr inż. Zbigniew Pluta

Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/2027/01

Numer uprawnień:

341/00/DUW

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

CIMES...

... to marka pod którą świadczymy usługi polegające na zorganizowaniu procesu inwestycyjnego polegającego na budowie, przebudowie lub modernizacji obiektu budowlanego.

Specjalizujemy się w obsłudze inwestycji budowlanych na obszarze województwa dolnośląskiego.
Zapraszamy do współpracy.

Zbigniew Pluta