Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Wojciech Kamiński

Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/0274/05

Numer uprawnień:

99/DOŚ/04

Rodzaj uprawnień:

do kierowania

Kierownik budowy, kierownik robót.

Nadzory inwestorskie.

Obsługa techniczna obiektów budowlanych.

Prowadzenie KOB i placów zabaw.

Dodatkowo uprawnienia do wykonywania lustracji spółdzielni mieszkaniowych.

mgr inż. Wojciech Kamiński

Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/0274/05

Numer uprawnień:

99/DOŚ/04

Rodzaj uprawnień:

do kierowania

Kierownik budowy, kierownik robót.

Nadzory inwestorskie.

Obsługa techniczna obiektów budowlanych.

Prowadzenie KOB i placów zabaw.

Dodatkowo uprawnienia do wykonywania lustracji spółdzielni mieszkaniowych.