Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Wacław Jedlecki

Branża główna: budownictwo ogólne
Branża dodatkowa: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/0638/02

Numer uprawnień:

288/98/UW , DOŚ/0003/PBKb/17

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

Oferuję usługi jako kierownik budowy, inspektor nadzoru . Wykonuję projekty w branży konstrukcyjnej, optymalizacje konstrukcji .

mgr inż. Wacław Jedlecki

Branża główna: budownictwo ogólne
Branża dodatkowa: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/0638/02

Numer uprawnień:

288/98/UW , DOŚ/0003/PBKb/17

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

Oferuję usługi jako kierownik budowy, inspektor nadzoru . Wykonuję projekty w branży konstrukcyjnej, optymalizacje konstrukcji .