Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Tomasz Jaworski

Rzeczoznawca
Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/4470/01

Numer uprawnień:

33/88/UW , 27/99/DUW , 19/02/R/C

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

mgr inż. Tomasz Jaworski

Rzeczoznawca
Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/4470/01

Numer uprawnień:

33/88/UW , 27/99/DUW , 19/02/R/C

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania