Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. SZYMON MAŁAGOWSKI

Branża główna: budownictwo ogólne
Branża dodatkowa: budownictwo ogólne, wyburzeniowa

Numer członkowski:

DOŚ/BO/0575/05

Numer uprawnień:

21/DOŚ/05

Rodzaj uprawnień:

do kierowania

Prowadzę nadzory budowlane i usługi doradcze w zakresie budownictwa ogólnego i przemysłowego.

mgr inż. SZYMON MAŁAGOWSKI

Branża główna: budownictwo ogólne
Branża dodatkowa: budownictwo ogólne, wyburzeniowa

Numer członkowski:

DOŚ/BO/0575/05

Numer uprawnień:

21/DOŚ/05

Rodzaj uprawnień:

do kierowania

Prowadzę nadzory budowlane i usługi doradcze w zakresie budownictwa ogólnego i przemysłowego.