Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Ryszard Szpich

Rzeczoznawca
Branża główna: elektryczna

Numer członkowski:

DOŚ/IE/0888/02

Numer uprawnień:

18/97/Lw

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

Ekspert w zakresie elektroenergetycznych urządzeń, instalacji, sieci i systemów w budownictwie, przemyśle i górnictwie.

mgr inż. Ryszard Szpich

Rzeczoznawca
Branża główna: elektryczna

Numer członkowski:

DOŚ/IE/0888/02

Numer uprawnień:

18/97/Lw

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

Ekspert w zakresie elektroenergetycznych urządzeń, instalacji, sieci i systemów w budownictwie, przemyśle i górnictwie.