Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Robert Radoń

Branża główna: drogowa

Numer członkowski:

DOŚ/BO/2491/01

Rodzaj uprawnień:

do kierowania

Manager i Inżynier o specjalności inżynieria lądowa, ponad 25 lat doświadczenia w realizacji inwestycji budowlanych oraz zarządzania dużymi projektami komercyjnymi, a także realizowanymi ze środków publicznych w tym ze środków UE.
Ponad dziesięcioletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji zarządczych na stanowiskach Dyrektora Oddziału i z-cy dyrektora generalnego oraz członka zarządu.

mgr inż. Robert Radoń

Branża główna: drogowa

Numer członkowski:

DOŚ/BO/2491/01

Rodzaj uprawnień:

do kierowania

Manager i Inżynier o specjalności inżynieria lądowa, ponad 25 lat doświadczenia w realizacji inwestycji budowlanych oraz zarządzania dużymi projektami komercyjnymi, a także realizowanymi ze środków publicznych w tym ze środków UE.
Ponad dziesięcioletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji zarządczych na stanowiskach Dyrektora Oddziału i z-cy dyrektora generalnego oraz członka zarządu.