Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Robert Jasiński

Rzeczoznawca
Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/0067/10

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

+ Biegły Sądowy przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu
+ Rzeczoznawca Budowlany PZITB
+ Członek SIDIR

mgr inż. Robert Jasiński

Rzeczoznawca
Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/0067/10

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

+ Biegły Sądowy przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu
+ Rzeczoznawca Budowlany PZITB
+ Członek SIDIR